O schronisku

Zwierzęta mogą trafić do schroniska tylko na zlecenie przedstawiciela danej gminy, nie przyjmujemy do schroniska zwierząt od osób prywatnych.

Teren schroniska jest zamknięty dla samodzielnych odwiedzających, tylko po wcześniejszym kontakcie z opiekunem schroniska.

Nie ma złej pory na adopcje zwierzaka, możecie się umawiać przez całą dobę, 365 dni w roku, najwyżej będziemy chodzić z latarkami :)

Schronisko jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Zwierzęta w schronisku są pod stałą opieką lekarza weterynarii, zwierzęta chore leczymy, jeżeli leczenie jest długotrwałe informujemy o tym nowego w opiekuna.

Niestety zwierzęta cierpiące i nieuleczalnie chore zgodnie z prawem poddawane są eutanazji. Zapewne nie będzie takich przypadków :)

Eutanazji podlegają także psy agresywne, które nie rokują poprawy w zachowaniu mimo naszych trudów i starań. Mamy nadzieję, że nie będzie takich zwierząt.